HANDELSBETINGELSER

Om LEI Kode ApS

LEI Kode ApS er en dansk officiel registreringsagent i GLEIS. LEI Kode ApS er et databehandlingsselskab, der har specialiseret sig i behandling og videreformidling af information i forbindelse med Legal Entity Identifier (LEI)-registreringer på vegne af virksomheder eller juridiske enheder.

LEI-registreringer varetages af GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation), som er en overnational non-profit organisation med hovedsæde i Basel. Udstedelse, fornyelse og overførsel af LEI-koder på vegne af GLEIF udføres af akkrediterede LOU (Local Operating Units).

LEI Kode ApS, LEI-kode 894500N6DS94AVMR9R44 hjælper kunder med at få LEI-koder fra autoriserede LOU’er. LEI Kode Aps samarbejder med den GLEIF-certificerede LOU RapidLEI (Ubisecure Oy), LEI-kode 529900T8BM49AURSDO55. LEI Kode ApS er en LEI registreringsagent.

Service
LEI Kode ApS behandler og videreformidler LEI-registreringsansøgninger på vegne af den ansøgende virksomhed eller juridiske enhed.

LEI Kode ApS tilbyder at varetage registrering og vedligehold, og evt. automatisk genfornyelse af LEI-koder på vegne af den ansøgende virksomhed eller juridiske enhed.

Ved accept af handelsbetingelserne, accepterer den ansøgende virksomhed eller juridiske enhed, at LEI Kode ApS, på vegne af den ansøgende virksomhed eller juridiske enhed, har autorisation (fuldmagt) til at varetage registrering og vedligeholdelse af LEI-koden hos en LEI udstedende LOU.

Den ansøgende virksomhed eller juridiske enhed accepterer ligeledes, at LEI Kode ApS har autorisation til at oprette, vedligeholde, forny og overflytte den ansøgende virksomheds eller juridiske enheds LEI-kode til en anden LOU, såfremt dette ikke medfører omkostninger for den ansøgende virksomhed eller juridiske enhed.

Priser og betalinger
Registreringsgebyr
Det nuværende og gældende registreringsgebyr er 625 DKK + moms. Dette gebyr dækker initial registrering og oprettelse af en LEI-kode samt vedligehold og ændringer til registreringen i en periode på 12 måneder fra udstedelsesdatoen.

Fornyelsesgebyr
LEI Kode ApS tilbyder den LEI-ansøgende virksomhed eller juridiske enhed, at genforny LEI-koden efter udløb af den initiale 12 måneders periode. Prisen for fornyelse af en LEI-koden er på nuværende tidspunkt 585 DKK + moms.

Såfremt LEI-registreringen ikke genfornys, udløber LEI-koden automatisk efter 12 måneder.

LEI Kode ApS vil forbeholde sig retten til at kontakte den LEI-ansøgende virksomhed eller juridiske enhed, ca. 2 måneder inden udløb af LEI-koden med en påmindelse om fornyelse.
Kontakten vil blive foretaget via den e-mailadresse som er oplyst i forbindelse med oprettelsen.

Automatisk fornyelse
LEI Kode ApS tilbyder automatisk fornyelse årligt af den LEI-ansøgende virksomhed eller juridiske enheds LEI-kode. Fornyelsesgebyret udgør på nuværende tidspunkt 585 DKK + moms og trækkes automatisk på det tilmeldte betalingskort.

Den automatisk fornyelses service kan alene anvendes af LEI-ansøgende virksomheder eller juridiske enheder, der har registreret et gyldigt betalingskort. LEI Kode ApS trækker fornyelsesgebyret for det tilmeldte betalingskort 14 dage inden fornyelsen, hvis der ikke er dækning, vil fornyelsen ikke finde sted.

LEI Kode ApS sender en mail om fornyelsen ca. 2 måneder inden udløb såfremt denne ikke er sat på automatisk abonnement fornyelse. Den LEI-ansøgende virksomhed eller juridiske enhed skal seneste 1 måned inden fornyelsen have afmeldt sin automatiske fornyelse, hvis fornyelsen ikke ønskes. Opsigelse af den automatiske fornyelse service skal ske til mail info@leikode.dk.

Betaling
Beløbet betales ved kortbetaling online ved ansøgningen eller ved bankoverførsel til LEI Kode ApS bankforbindelse, oplysningerne fremgår af fakturaen som den LEI-ansøgende virksomhed eller juridiske enhed modtager ved bestilling. Ansøgningsprocessen vil ikke starte før vi har registreret betalingen.

Ansvar og forpligtelser for den LEI-ansøgende virksomhed eller juridiske enhed
Den LEI-ansøgende virksomhed eller juridiske enhed står inde for, at alle oplysninger, som er afgivet til LEI Kode ApS er korrekte og opdaterede. Såfremt der er afgivet ukorrekt eller forældet information fralægger LEI Kode ApS sig alt ansvar for forsinkelser i valideringsprocessen hos den LEI udstedende LOU grundet manglende eller ukorrekt information.

Ligeledes fralægger LEI Kode ApS sig ansvaret for omkostninger forbundet med manglende indberetninger af ændringer af entiteten eller virksomheden (corporate actions), som kan have indvirkning på vedligeholdelsen af LEI-koden.

Den LEI-ansøgende virksomhed eller juridiske enhed accepterer, at den er forpligtet til hurtigst muligt at indberette alle former for relevante ændringer. Relevante ændringer er alle ændringer til de informationer, som er afgivet til LEI Kode ApS i forbindelse med den initiale LEI-ansøgning. Såfremt den LEI-ansøgende virksomhed eller juridiske enhed ikke løbende indberetter relevante ændringer, fralægger LEI Kode ApS sig ethvert ansvar for økonomiske eller juridiske konsekvenser af den manglende indberetning.

Den LEI-ansøgende virksomhed eller juridiske enhed er forpligtet til at ajourføre kontaktoplysninger, således at LEI Kode ApS har mulighed for at opnå kontakt.

Alle ændringer skal meldes skriftligt på mail til info@leikode.dk.

Registranten, dvs. den fysiske person, som foretager ansøgningen for den LEI-ansøgende virksomhed eller juridiske enhed, angiver at denne er autoriseret og bemyndiget til at kunne foretage LEI-ansøgningen på vegne af den LEI-ansøgende virksomhed eller juridiske enhed. Såfremt registranten ikke er tegningsberettiget for virksomheden eller den juridiske enhed, vedkender registranten sig at have den nødvendige dokumentation (fuldmagt) tilgængelig fra virksomheden eller den juridiske enhed. LEI Kode ApS forbeholder sig retten til at kunne anmode om denne dokumentation, hvor det skønnes nødvendigt.

LEI Kode ApS forbeholder sig retten til at anmode om yderligere dokumentation såfremt en eventuel tredjepart foretager registrering for den LEI-ansøgende virksomhed eller juridiske enhed.

Registranten er forpligtet til at sikre at LEI-ansøgningen er entydig, dvs. at der ikke i forvejen er ansøgt om udstedelse af en LEI-kode til den samme entitet eller virksomhed. Såfremt den LEI-ansøgende virksomhed eller juridiske enhed allerede besidder en gyldig LEI-kode, vil ansøgningen blive afvist hos den respektive LOU. I dette tilfælde vil LEI Kode ApS forbeholde sig retten til fortsat at opkræve gebyret til dækning af omkostninger for behandling af ansøgningen.

LEI Kode ApS vil opfordre registranten til at benytte følgende søgefelt (Seach LEI Records) for at dobbeltchecke hvor vidt den LEI-ansøgende entitet eller virksomhed allerede har fået udstedt en gyldig LEI-kode: https://www.gleif.org.

Ansvar og forpligtelser for LEI Kode ApS
LEI Kode ApS kontrollerer og validerer at information som leveres af registranten, er fyldestgørende for den efterfølgende behandling hos den enkelte LOU.

LEI Kode ApS vil tage kontakt til registranten, såfremt ansøgningen er ufuldstændig med henblik på at indhente yderligere oplysninger der kan fuldstændiggøre ansøgningen.

LEI Kode ApS vil foretage rimelige bestræbelser på at undersøge hvorvidt den LEI-ansøgende entitet eller virksomhed ikke tidligere har fået udstedt en LEI-kode.

LEI Kode ApS vil tage kontakt til registranten ca. 2 måneder inden udløb af LEI-koden for den LEI-ansøgende entitet eller virksomhed.

Generelle vilkår
Nuværende vilkår og betingelser kan opdateres uden varsel. De gældende vilkår og betingelser kan findes under Handelsbetingelser på selskabets hjemmeside eller ved skriftlig kontakt til info@leikode.dk. Væsentlige ændringer vil blive kommunikeret til den registrerede e-mailadresse, som er oplyst af registranten. Under normale omstændigheder, skal den LEI-ansøgende entitet eller virksomhed forvente en samlet behandlingstid på 2-5 hverdage fra ansøgningen er indsendt til der kan fremsendes en gyldig LEI-kode.

Den LEI-ansøgende virksomhed eller juridiske enhed accepterer at der under særlige omstændigheder kan gå op til 30 dage før ansøgningen er færdigbehandlet, og der kan fremsendes en gyldig LEI-kode.

Fortrydelsesret
For at ansøge om tilbagebetaling, kontakt info@leikode.dk. Refusion vil blive udstedt inden for 7 dage. Bemærk venligst, at tilbagebetalingstiderne varierer fra bank til bank. Det kan tage op til 30 dage, før refusionen når frem. LEI Kode ApS har ret til at opkræve et refusionsgebyr på 225 kr pr. refusion. LEI Kode ApS har ret til at afvise enhver refusion, hvis ansøgningen er blevet registreret som endelig. Refunderingsperioden, som beskrevet under GLEIF RA Governance Framework, vil blive overholdt.

Offentligt tilgængeligt data
Registranten accepterer at information der er videregivet til LEI Kode ApS i forbindelse med oprettelsen af en LEI-registrering vil blive videregivet og offentliggjort på GLEIF’s hjemmeside.Vores kunder elsker os

Hvorfor vores kunder bruger
LEI Kode

Herunder er et par udtalelser fra Trustpilot omkring, hvorfor vores kunder bruger LEI Kode