Som henvist til af:

Ansøgningstype:


Virksomhedsoplysninger

CVR-Nummer:

Virksomhedens Navn*:

Land*:

Addresse*:

By*:

Postnummer*:


Er hovedkvarterets adresse identisk med virksomheds adressen?

Virksomhedens Hovedkvarter:

HQ Land:

HQ Addresse :

HQ By:

HQ Postnummer:


Er den juridiske enhed kun ejet af privatpersoner (fysiske personer)?


Er virksomheden ejet af et andet selskab (>50%)?


Konsoliderer moderkoncernen årsregnskab/årsrapport?


Kan du offentliggøre informationer om dit ejerskab for både det direkte/legale samt ultimative/reelle ejerforhold?

OBS! Juridiske enheder skal give oplysninger om ejerskabet for både niveau 1 (stamdata) og niveau 2 (ejerforhold). Disse ses som grundlæggende og værdiskabende elementer i LEI, der etablerer LEI’en som en enhedsidentifikator af høj kvalitet globalt. Hvis moderselskabsdata (niveau 2) ikke er tilgængelige, skal du deaktivere dette afsnit og vælge en passende undtagelse.

Forklar ejerstrukturen nedenfor. Bemærk, at vi muligvis kontakter dig for yderligere oplysninger:


Antal år:
Mest valgte:

Dine oplysninger:

Email: *

Fornavn: *

Efternavn: *

Telefon: *

Vores kunder elsker os

Hvorfor vores kunder bruger
LEI Kode

Herunder er et par udtalelser fra Trustpilot omkring, hvorfor vores kunder bruger LEI Kode